Tworzymy marki, które uruchamiają zmysły.

Obserwujemy, jak marka rośnie i przygotowujemy dla niej nowe rozwiązania.

Rozważnie i odważnie mieszamy metody klasyczne i nieortodoksyjne.

Brand New Idea

Ufamy rzetelnym analizom i osobistemu doświadczeniu.

Brand New Idea

Gwarantujemy pełną komunikację na każdym etapie współpracy.

Brand New Idea

Wierzymy, że wspólne poszukiwanie przynosi doskonałe rozwiązania.

Zgłoś się do nas po:

przemyślaną strategię marki

dokładną analizę i pozycjonowanie

logo, innowacyjne wizualizacje, nazwy i slogany

dopasowane interaktywne kanały komunikacji

wprowadzenie marki do realnego świata jej odbiorców

Chcesz wiedzieć więcej?

Brand New Idea

Pracę nad brandingiem zaczynamy od precyzyjnego pozycjonowania marki.

Poznajemy jej wartości i środowisko, w którym istnieje. Analizujemy konkurencję, grupy odbiorców, prognozy socjologiczne i kulturowe.

Brand New Idea

Szukamy skojarzeń i obrazów określających markę.

Nazywamy to, co znaleźliśmy. Marka dostaje nowe imię, zaczyna się wyróżniać. Dobra nazwa pomaga wybrać język, w którym marka będzie komunikować się z odbiorcą.

Brand New Idea

Rozwijamy język marki. Tworzymy logo.

Powstaje identyfikacja wizualna i dźwiękowa, sensoryczna. Współpracujemy z projektantami wzornictwa jako facylitator procesu design management.

Brand New Idea

Projektujemy dla marki wyjątkowe wydarzenia i działania PR.

Określamy miejsca w umysłach i sercach i proponujemy niestandardowe metody dotarcia do odbiorców.

Poszukiwanie i wykorzystywanie nowych mediów należy do naszych atutów.
Obserwujemy trendy w komunikacji i rozwój technologii.
Ta wiedza pozwala nam stosować najbardziej innowacyjne metody promowania brandu w sieci.
Brand New Idea

Obserwujemy jak Twoja marka rośnie i przygotowujemy dla niej nowe rozwiązania.